Skip to main content
 • Spółka E-DETECT przede wszystkim zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa pełni istotną rolę w kształtowaniu umiejętności i wiedzy specjalistów w dziedzinie ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi. 

  e-detect

  Oto kluczowe aspekty dotyczące naszej działalności:

  1. Programy szkoleniowe: E-DETECT oferuje różnorodne programy szkoleniowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, obejmujące tematy takie jak analiza zagrożeń, penetracja systemów, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa czy zabezpieczanie sieci. Szkolenia są zazwyczaj dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, od podstaw po zaawansowane.

  2. Certyfikacje i akredytacje: Współpraca ze spółką E-DETECT szkolącą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa może pomóc specjalistom w uzyskaniu certyfikatów i akredytacji branżowych, co podnosi ich kompetencje i wartość na rynku pracy.

  3. Symulacje cyberataków: Projekty szkoleniowe często obejmują praktyczne symulacje cyberataków, pozwalające uczestnikom na zdobycie doświadczenia w reagowaniu na rzeczywiste zagrożenia. To skuteczny sposób nauki, który pozwala zastosować teorię w praktyce.

  4. Dostosowane szkolenia korporacyjne: Spółka E-DETECT może dostarczać spersonalizowane szkolenia korporacyjne, uwzględniające konkretne potrzeby i ryzyka związane z branżą czy specyficzną infrastrukturą organizacji.

  5. Projekty badawczo-rozwojowe: Spółka E-DETECT szkolące często angażują się w projekty badawczo-rozwojowe, prowadząc innowacyjne badania dotyczące nowych zagrożeń cyfrowych, technologii zabezpieczeń czy skutecznych strategii obronnych. To umożliwia uczestnikom szkoleń dostęp do najnowszych informacji i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

  6. Współpraca z sektorem publicznym i prywatnym: Spółka E-DETECT szkolące z zakresu cyberbezpieczeństwa prowadzi również projekty we współpracy z sektorem publicznym, organizacjami rządowymi czy prywatnymi przedsiębiorstwami, aby podnosić poziom świadomości i przygotowania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  Spółka E-DETECT jako firma szkoląca z zakresu cyberbezpieczeństwa pełni kluczową rolę w podnoszeniu kwalifikacji specjalistów oraz w zabezpieczaniu organizacji przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami cyfrowymi. 

  Warto zaznaczyć, że projekty, w ramach których prowadzą szkolenia, często obejmują zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne, dostarczając uczestnikom kompleksowego i aktualnego doświadczenia.

  • Jesteśmy specjalistami z zakresu informatyki i telekomunikacji. 

   Większość naszego zespołu działają jako eksperci w różnych instytucjach np.: jako biegli sądowi pełnią istotną rolę w dziedzinie prawa. 

   Team E-Detect

   Jesteśmy wysoko wykwalifikowanymi profesjonalistami, którzy posiadają zarówno umiejętności techniczne, jak i wiedzę prawną, pozwalającą im udzielać ekspertyz w sprawach związanych z technologią. 

   Jednakże rozpoczynamy naszą pracę w kluczowych aspektach: 

   • audyty, 
   • szkolenia 
   • podnoszenie świadomości z zakresu projektów informatycznych 
   • cyberbezpieczeństwa.

   Nasz personel można znaleźć na listach Biegłych Sądowych Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, Gdańsku i Warszawie.   

   Jednakże obowiązuje nas tajemnica przedsiębiorstwa i dopiero po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z naszym Klientem działamy imiennie.

  • Zespół E-DETECT wspierając swoich klientów i nie tylko wskazuje, że jest prywatnym przedsiębiorstwem i nie ma tyle kompetencji co organy Państwowe ze szczególnym uprawnieniami. 

   Zatem informujemy, że od dnia 28 sierpnia 2018 r. zespołowi CERT Polska zostały powierzone obowiązki CSIRT NASK wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560).

   CSIRT NASK - NASK


  • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa jest kluczowa dla rozwijania umiejętności specjalistów w dziedzinie informatyki i telekomunikacji. 

   school

   Warto podkreślić, że dziedzina cyberbezpieczeństwa jest dynamiczna, a szkolenia muszą są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać najnowsze zagrożenia i technologie.

  • biuro@e-detect.pl     

   tel. kom. 608 434 072    


   Identyfikacja firmy                               

   logo