Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu został obciążony karą za niezabezpieczenie nośników z danymi osobowymi osób będących pod nadzorem kuratora.

Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu został obciążony karą za niezabezpieczenie nośników z danymi osobowymi osób będących pod nadzorem kuratora.

Jeden z kuratorów sądowych ze Zgierza zgubił nieszyfrowaną przenośną pamięć typu pendrive, na której to znajdowały się dane 400 osób objętych wywiadem środowiskowym i podlegających nadzorowi kuratorskiemu – jak poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych w oficjalnym komunikacie. 

Trwają poszukiwania nośnika pamięci, co zwiększa ryzyko przechwycenia danych przez osoby nieuprawnione.

Kara dla administratora

Odpowiedzialnością za naruszenie danych został obciążony Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu, który sam nie zadbał o odpowiednie zabezpieczenie nośników, ale jedynie zlecił pracownikom, aby to zrobili. Kara wynosi 10 tys. zł. 

Zgodnie z prawem, to administrator danych ponosi za nie odpowiedzialność, a nie pracownicy, którzy jedynie wykorzystują te dane – wyjaśnia UODO.

Prezes Sądu Rejonowego zapewniał, że dokładał wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Dodatkowo regularnie prowadzone były szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, zarówno stacjonarnie, jak i w formie zdalnej. Takie działania jednak nie są wystarczające, gdyż w takiej sytuacji należy wprowadzić odpowiednie środki techniczne.

Wadliwe regulacje

Jak się okazuje, głównym problemem jest regulacja istniejąca w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, wedle której odpowiedzialność za zabezpieczenie nośników spoczywa na użytkownikach, a nie na administratorze. Takie zasady UODO uznał za niewłaściwe. 

Zgodnie z decyzją UODO, Prezes Sądu dopuścił się naruszenia zasady poufności i integralności danych, bo nie zabezpieczył nośników pamięci, z których korzystali pracownicy, w efekcie czego pendrive z danymi może trafić w niepowołane ręce. 

Na podstawie informacji prasowej UODO

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/naruszenie-danych-osobowych-przez-sad-rejonowy-w-zgierzu

Comments are closed.
Skip to content