Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Cyberbezpieczeństwo coraz częściej zaczyna obejmować środowisko przemysłowe. Szczególnie określenia bezpieczeństwo informatyczne odnosi się również bezpośrednio do systemów automatyki.

Systemy automatyki klasyfikuje się na:
⋆ przemysłowej (ICS, SCADA, DCS),
⋆ budynkowej (BMS, BAS/BCS),
⋆ transportowej,

Cyberbezpieczeństwo w celu odróżnieniu od IT (Information Technology) oraz obszaru/środowiska OT (Operational Technology). Pojęcie środowiska OT zostało sformułowane w celu wskazania technologicznych i funkcjonalnych różnic pomiędzy systemami środowiska IT a systemami sterowania przemysłowego, zwanymi ICS (Industrial Control Systems), i budynkowego, zwanymi BAS/BCS (Building Automation Systems/Building Control Systems).

Reasumując bezpieczeństwo informacyjne to jedno ale bezpieczeństwo urządzeń przemysłowych sterowanych i monitorowanych przez Internet to drugie. E-detect w ramach współpracy z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polski opracowuje bezpieczeństwa rozwiązań przemysłowych w teleinformatyce.

Comments are closed.
Skip to content