CERT

CERT

 1. Dokumentacja potwierdzająca działania UKSC:
  czy identyfikowano usługi publiczne, których świadczenie zależy od bezpieczeństwa?
  Wskazać opublikowane kanały email, skrzynka ePUAP oraz jeżeli są to inne poprzez serwisy webowe lub aplikacje mobilne.
  tożsame pytanie co w KRI dot. wyznaczenia osoby do zarządzania incydentami.
  JST świadczy usługi publiczne za pomocą BIP, strony www oraz zapewnia komunikację email i ePUAP (załatwianie spraw urzędowych).
  wskazanie stanowiska wyznaczonego i potwierdzenie wskazanie go do NASK (tożsame pytanie co w KRI).
 2. Opis identyfikacji systemu informacyjnego wspierającego zadania publiczne:
  JST powinno mieć sklasyfikowane systemu i dostępu dla poczty elektronicznej, dostępu do ePUAP oraz systemów dziedzinowych. Powinno być to w zestawieniu.
  JST powinno wskazać osoby odpowiedzialne za system np. technicznie informatyk, ale merytorycznie za moduł taki i taki Kierownik, za dane na stronie www Rzecznik prasowy, dane księgowe skarbnik itp.
 3. Dokumentacja wspierająca zadania publiczne:
  JST jeżeli posiada to przekazuje raporty z audytów dot. systemów wspierające zadania publiczne (LAN, systemy dziedzinowe, lokalne PC itp.)
  JST jeżeli posiada to przekazuje dokumentacje dot. architektury zabezpieczeń (sieci, serwerowni, lokalnych PC itp.)
  JST jeżeli posiada to przekazuje dokumentację architektury sieci.
  JST jeżeli posiada to przekazuje kopię konfiguracji urządzeń aktywnych.
  JST jeżeli posiada to przekazuje dokumentację zmian w systemach informatycznych (np.: GitHub)
  JST jeżeli posiada to przekazuje dokumentację monitorowania systemów w trybie ciągłym (np. stosowanie systemów informatycznych np. nVISION itp.)
  JST jeżeli posiada to przekazuje umowy z dostawcami (wsparcie techniczne)
  jeżeli istnieje powyższe to czy JST wymaga audytów?
  JST jeżeli posiada to przekazuje dokumentację zabezpieczeń fizycznych (klucze, monitoring) i środowiskowych (jeżeli świadczone jest zewn. ochrona itp.)
  JST jeżeli posiada rejestr dostępu do dokumentacji systemów.
 4. Dokumentacja procesu zarządzania incydentami (tożsame z KRI)
  JST jeżeli posiada przekazuje procedurę monitorowania i wykrywania
  JST wskazuje procedurę informowania o incydentach
  JST wskazuje procedurę reagowania na incydenty.
 5. Aspekty techniczne:
  audyty serwisów www (wersja serwera HTTP, wersja CMS, certyfikaty)
  audyty poczty elektronicznej (SPF, DKIM i DMARC oraz TLS, poza tym dostępność personelu)
  audyty LAN (segmentacja sieci, DMZ, procesy odtwarzania kopii zapasowych itp.)
  audyty pkt. styku z Internetem (monitorowanie ruchu wchodzące i wychodzącego, DDos, DLP i dostępność personelu)
 6. Aspekty organizacyjne:
  audyty zarządzania bezpieczeństwem informacji (tożsame z KRI)
  audyty z procesów planowania (przywracanie systemów, symulacje awarii i przeglądy).
Skip to content