Mili Państwo. 

Uprzejmie informujemy, że SZBI oznacza System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jest to zbiór zasad, procedur, praktyk i środków technicznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji w organizacji. Dla uczelni, które przechowują i przetwarzają wiele wrażliwych danych, w tym danych osobowych studentów, pracowników, badań naukowych itp., 

SZBI jest niezwykle istotnym narzędziem w ochronie tych informacji przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w uczelni pozwoli na lepsze zrozumienie i kontrolę nad bezpieczeństwem danych, co z kolei przyczyni się do zachowania zaufania społeczności uczelni i przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych.

ENTRAST opracowało niniejszy kurs dla potrzeb jednego z Klientów (Uczelnia)  - Autonomiczny kurs e-learningowy (bez nauczyciela) dla nauczycieli akademickich
z zakresu SZBI
do 1h.Mili Państwo. 

Uprzejmie informujemy, że SZBI oznacza System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jest to zbiór zasad, procedur, praktyk i środków technicznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji w organizacji. Dla uczelni, które przechowują i przetwarzają wiele wrażliwych danych, w tym danych osobowych studentów, pracowników, badań naukowych itp., 

SZBI jest niezwykle istotnym narzędziem w ochronie tych informacji przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w uczelni pozwoli na lepsze zrozumienie i kontrolę nad bezpieczeństwem danych, co z kolei przyczyni się do zachowania zaufania społeczności uczelni i przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych.

ENTRAST opracowało niniejszy kurs dla potrzeb jednego z Klientów (Uczelnia)  - Autonomiczny kurs e-learningowy (bez nauczyciela) dla pracowników administracji z zakresu SZBI do 1h.