Bezpieczeństwo i Higiena Pracy obejmuje szeroki zakres działań, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach BHP podejmowane są różne działania, takie jak identyfikacja i ocena zagrożeń, opracowywanie procedur bezpieczeństwa, szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa, stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, monitorowanie stanu zdrowia pracowników, analiza wypadków i incydentów, oraz prowadzenie działań prewencyjnych.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu wypadkom, zmniejszaniu ryzyka chorób zawodowych oraz tworzeniu zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Wiele krajów posiada przepisy prawne i normy dotyczące BHP, które określają minimalne wymagania w tej dziedzinie dla różnych branż i sektorów gospodarki.