ISO 27001 to międzynarodowa norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO - International Organization for Standardization) dotycząca zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pełna nazwa normy to ISO/IEC 27001:201_. 

Norma ta określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information Security Management System, ISMS).

Głównym celem ISO 27001 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, niezależnie od ich wielkości, typu działalności czy branży. Norma opiera się na podejściu systemowym i ryzyku, co oznacza, że organizacje są zobowiązane do identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

Wdrożenie ISO 27001 pozwala organizacjom na:

  1. Świadome zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji, co może pomóc w minimalizacji zagrożeń i skutków potencjalnych incydentów.
  2. Ustanowienie odpowiednich procedur, polityk i kontroli w celu ochrony poufności, integralności i dostępności informacji.
  3. Zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych, którzy widzą wdrożenie normy ISO 27001 jako dowód dbałości o bezpieczeństwo danych.
  4. Umożliwienie ciągłego doskonalenia i poprawy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wdrożenie i certyfikacja ISO 27001 wymaga zazwyczaj zaangażowania zarządu oraz pracowników na różnych szczeblach organizacji. Norma określa wiele wymagań i procedur, które muszą być spełnione, aby organizacja mogła otrzymać certyfikat potwierdzający zgodność z ISO 27001. Proces ten jest często skomplikowany i może wymagać wsparcia specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji.