Rzeczoznawcy i Biegli

Rzeczoznawcy i Biegli

W swoim zespole ludzi mamy grono ludzi specjalizujących się szeroko rozumianą ekonomią i przetwarzaniem informacji posiadającymi następujące kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • zdolności numeryczne,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Dzięki tym cechom możemy zajmować się analizami finansowymi. W naszym zespole są osoby posiadające doświadczenie w korporacjach, ale i też w mniejszej przedsiębiorstwach. Do każdego klienta dopasowujemy indywidualnie specjalistę, który podpisuje wszelkie umowy poufności, który na bieżąco pracujemy z klientem w ramach nadanych zadań i możliwości.

Do głównych zadań analityka należy dostarczanie informacji służących do:

 • oceny działalności przedsiębiorstwa,
 • oceny perspektyw efektywnego rozwoju,
 • minimalizowania ewentualnych strat.

W ramach potrzeb klientów nasi pracownicy zajmują się:

 • sporządzaniem, prezentowaniem i interpretowaniem analiz finansowych, a w tym:
  • analizą obecnie prowadzonych przedsięwzięć pod kątem efektywności finansowej,
  • badaniem rentowności poszczególnych produktów i jednostek organizacyjnych firmy,
  • tworzeniem prognoz ekonomicznych,
  • analizą planowanych przedsięwzięć i ocena ryzyka ekonomicznego.
 • oceną wpływu danych liczbowych na przedsiębiorstwo,
 • doradztwem,
 • kompletowaniem informacji o rynku kapitałowym,
 • zarządzaniem ryzykiem finansowym,
 • współpracą z instytucjami podmiotami zewnętrznymi.

Nasi ekonomiści zajmują się przetwarzaniem danych pochodzących z różnych źródeł (zewnętrznych i wewnętrznych) na przydatne dla danej firmy zbiory informacji. Do tworzenia rozmaitych sprawozdań i raportów analityk wykorzystuje dane czerpane przede wszystkim z działu rachunkowości firmy ale nie tylko. Obecnie w większości dużych firm funkcjonuje system controllingu, który zakłada współdziałanie wielu komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, a do oceny efektywności projektu przyczyniają się dane ściśle powiązane z finansami, jak również i te, pozafinansowe (zasoby ludzkie firmy, sytuacja konkurencji, niekiedy także sytuacja finansowa kraju i zagranicy).

Sporą część pracy pochłania analiza kosztów, czy sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, lecz są one wykorzystywane przede wszystkim do realizacji przyszłych projektów. Zatem, dane z minionych i bieżących okresów i przedsięwzięć firmy wykorzystuje się do budżetowania, przygotowywania przyszłych transakcji, przygotowywania krótko- i długookresowych strategii przedsiębiorstwa.

Jednakże powyższe informacje to tylko teoria. Nasza praca to dogłębna analiza zrealizowana przez powołany Zespół w ramach indywidualnego zamówienia.

Pracujemy na różnym oprogramowaniu i stosujemy różne algorytmy. Szczegółowych informacji jesteśmy w stanie przekazać na spotkaniu indywidualnym.

kontakt@e-detect.pl lub tel. +48 791 910 931

Skip to content