OSINT

OSINT

Białym wywiadem określa się mianem rozpoznanie z ogólnodostępnych źródeł (OSINT z ang. open- source intelligence) – kategoria rozpoznania oraz forma wywiadu gospodarczego, polegająca na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł.

W ramach własnego doświadczenia proponujemy również usługi w postaci białego wywiadu. Zgromadzone informacje wykorzystujemy jest zarówno w wywiadzie indywidualnym jak i gospodarczym. Zaznaczamy, że posługujemu się wyłącznie jawnymi i etycznymi metodami pozyskiwania informacji.

Do „białych” źródeł należą m.in.:

  • życie publiczne
  • wypowiedzi publiczne
  • Internet w tym serwis społecznościowy Facebook, YouTube i inne środki nowej komunikacji otwartej
  • sondy społeczne
  • prasa (szczególnie lokalna oraz specjalistyczna) i inne środki masowego przekazu
  • dokumentacja, jaką przedsiębiorstwa muszą udostępnić według wymogów prawa
  • ogólnie dostępne rejestry
  • sądowe ogłoszenia upadłości i postanowienia o postępowaniu układowym
  • wydawnictwa marketingowe: biuletyny, informatory, reklamy
  • analizy produktów (inżynieria odwrotna)

Kategorie „białych” źródeł

Źródła OSINT można podzielić na sześć różnych kategorii przepływu informacji:

Media: gazety, czasopisma, radio i telewizja
Internet: publikacje online, blogi, grupy dyskusyjne, media obywatelskie (tj. filmy z telefonów komórkowych, treści tworzone przez użytkowników), YouTube i inne serwisy społecznościowe (tj. Facebook, Twitter, Instagram itp.). To źródło wyprzedza także wiele innych źródeł ze względu na jego aktualność i łatwość dostępu.
Dane administracji publicznej: raporty administracji publicznej, budżety, przesłuchania, książki telefoniczne, konferencje prasowe, strony internetowe i przemówienia. Chociaż to źródło pochodzi z oficjalnego źródła, jest publicznie dostępne i można z niego korzystać w sposób otwarty i swobodny.

Publikacje profesjonalne i akademickie: informacje uzyskane z czasopism, konferencji, sympozjów, prac naukowych i rozpraw

Dane handlowe: oceny finansowe i przemysłowe, bazy danych przedsiębiorstw itp.

Szara literatura: raporty techniczne, patenty, dokumenty robocze, dokumenty biznesowe, niepublikowane prace i biuletyny

Skip to content