Kontakt

Kontakt

kontakt@e-detect.pl +48 791 910 931

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wskazuje, że komunikacja środkami porozumiewania się na odległość z ww. numerem telefonu oraz wskazanym adresem poczty elektronicznej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail, adres itp. ), w zakresie korzystania z usług podmiotu e-DETECT.