Obowiązek administratora

Obowiązek administratora

Należy pamiętać, że na każde zapytanie osoby, której dane dotyczą administrator będzie zobowiązany odpowiedzieć, jak i usunąć wszelkie dane, które dotyczą osoby. Dane powinny być zgrane na np. odpowiedni dysk twardy, przekazane osobie, a następnie wykasowane. W przypadku złożenia zapytania przez osobę w zakresie swoich danych administrator ma zakreślony 30 dniowy termin na udzielenie informacji. 

Przykład: zapisujemy się na studia na Uczelnię i stwierdzamy, po semestrze, że nie chcemy kontynuować tam nauki. Należy się zwrócić do administratora danych z prośbą o usunięcie wszelkich dotyczących swoich danych osobowych z nośników/systemów uczelni, a następnie zwrócenie pliku z tymi danymi.

Jako ENTRAST pełnimy rolę Inspektora Ochrony Danych. Prowadzimy dokumentację, obsługujemy zgłoszenia i odpowiadamy instytucjom nadzorującym.

Skip to content