Rozpoznanie osobowe

Rozpoznanie osobowe

Human Intelligence – dane rozpoznawcze/wywiadowcze, opracowanych na podstawie informacji zbieranych i dostarczanych przez źródła osobowe.

Kiedy zawodzą tradycyjne metody, sąd, prokuratura, policja i inne służby porządkowe nie mogą poradzić sobie z rozwiązaniem trudnego zadania, wtedy warto zastanowić się na usługami detektywistycznymi poprzez rozpoznanie osobowe.

Mili Państwo rozpoznanie osobowe to weryfikacja osób jako dane osobowe ale i też czynności obserwacyjne. Na zlecenie swoich klientów przyglądamy się ludziom zarówno w Internecie jak i fizycznie. Specjaliści IT szczegółowo za pomocą OSINT-u weryfikują działalność w sieci i systemach elektronicznych. Natomiast specjaliści z zakresu techniki operacyjnej i detektywistyki prowadzą czynności rozpoznawcze i profilują takie osoby.

Prosimy pamiętać, że całość tych informacji jest udokumentowana ze wskazaniem wszelkich źródeł informacji.

Wiele systemów informatycznych profiluje ludzi.

Profilowanie jest szczególnym rodzajem przetwarzania danych osobowych, z którym mogą wiązać się zagrożenia dla praw i wolności osób, które są poddawane profilowaniu. Dlatego do Rozporządzenia dodany został art. 35, który określa wymóg przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych (inaczej, ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych). Ocena ryzyka powinna być przeprowadzona, jeżeli cel, zakres, charakter i kontekst profilowania stwarza wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby. Oceny należy dokonać przed rozpoczęciem profilowania, w szczególności, gdy dokonywana jest ocena osoby przy użyciu automatycznych systemów, stanowiąca podstawę decyzji rodzącej skutki prawne lub inny wpływ na prawa i wolności osoby, gdy przetwarzane są dane osobowe wrażliwe na dużą skalę, gdy miejsca publicznie dostępne są monitorowane na dużą skalę. Ocena ryzyka zawiera co najmniej systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania, w tym profilowania danych osobowych, ocenę proporcjonalności operacji w stosunku do celów przetwarzania, ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, środki zapobiegające powstaniu ryzyka, w tym zabezpieczenia i mechanizmy bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych

Skip to content