Browsed by
Tag: cyberbezpieczeństwo w przemyśle e-detect.pl

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle

Cyberbezpieczeństwo coraz częściej zaczyna obejmować środowisko przemysłowe. Szczególnie określenia bezpieczeństwo informatyczne odnosi się również bezpośrednio do systemów automatyki. Systemy automatyki klasyfikuje się na:⋆ przemysłowej (ICS, SCADA, DCS),⋆ budynkowej (BMS, BAS/BCS),⋆ transportowej, Cyberbezpieczeństwo w celu odróżnieniu od IT (Information Technology) oraz obszaru/środowiska OT (Operational Technology). Pojęcie środowiska OT zostało sformułowane w celu wskazania technologicznych i funkcjonalnych różnic pomiędzy systemami środowiska IT a systemami sterowania przemysłowego, zwanymi ICS (Industrial Control Systems), i budynkowego, zwanymi BAS/BCS (Building Automation Systems/Building Control Systems). Reasumując bezpieczeństwo…

Read More Read More

Skip to content