opinie i ekspertyzy od 2006 roku

opinie i ekspertyzy od 2006 roku

W tym miejscu należy wskazać, że tytułem Biegłego Sądowego można się tytułować tylko wyłącznie dla uprawnionych organów. Nasi specjaliści odpowiednio znajdują się na listach biegłych sądowych w zależności od Prezesa Sądu Okręgowego. Poniżej zagadnienia dla kogo i w jakich orientacyjnie sprawach nasi fachowcy pracowali:

LPZleceniodawcaSzczegóły
1Sąd RejonowyII K 276/06
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
2Sąd RejonowyVC 46/07
analiza sprzętu telekomunikacyjnego na okoliczność wykonania połączeń
3PolicjaRSD 765/07
przestępczość gospodarcza/fałszerstwo
4PolicjaRSD 1169/07
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
5PolicjaRSD 1438/07
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
6PolicjaRSD 1433/07
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
7PolicjaRSD 1587/07
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
8PolicjaRSD 1699/07
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
9PolicjaRSD 52/08
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
10Sąd RejonowyIV 183/07
analiza sprzętu komputerowego w sprawie gospodarczej
11Prokuratura Rejonowa2 DS. 360/08
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
12Prokuratura Rejonowa2 DS. 443/08
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
13Sąd RejonowyIV K 744/08
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
14Sąd RejonowyVI Cupr 5/09
oględziny sprzętu komputerowego w sprawie gospodarczej
15Sąd RejonowyVI Cupr 8/09
oględziny sprzętu komputerowego w sprawie gospodarczej
16PolicjaRSD 551/09
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
17PolicjaRSD 594/09
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
18PolicjaRSD 988/09
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
19Prokuratura2 DS. 1106/09
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
20PolicjaRSD 11/10
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
21PolicjaRSD 401/11
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
22PolicjaRSD 476/11
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
23PolicjaRSD 491/11
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
24Sąd RejonowyII K 576/11
udział w eksperymencie procesowym
25Sąd RejonowyII K 584/11
udział w eksperymencie procesowym
26Sąd RejonowyII K 29/12
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
27Sąd RejonowyII K 371/12
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej
28Sąd RejonowyX C 2466/12
analiza infrastruktury sieci radiowej
29Sąd RejonowyV GC 40/13
analiza działania systemu informacyjnego
30Sąd RejonowyI C 483/14
analiza i wycena specjalistycznego urządzenia radiowego do dystrybucji sygnału teletransmisji
31Sąd RejonowyV GC 2249/15/JKUN
analiza oprogramowania
32Sąd RejonowyV GC 822/16/AK
analiza sieci monitorigu IP
33Sąd RejonowyV GC 271/16
analiza oprogramowania
34Sąd RejonowyV GC 163/16
weryfikacja sieci szerokopasmowej
34Sąd RejonowyV GC 1123/17
analiza oprogramowania
34Sąd RejonowyV GC 1480/17
analiza oprogramowania
35Sąd RejonowyV GC 3276/17
analiza oprogramowania
36Prokuratura RejonowaPR IV DS. CW.10.58.2019
analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej

Natomiast dla komórek badawczych członkowie naszej załogi brali udział m. in. w następujących realizacjach:

LPTytuł projektuSzczegóły Zleceniodawca Rok
1Innowacyjny, wysokorozdzielczy, fotoniczny detektor promieniowania rentgenowskiegoPrzedmiotem projektu było opracowanie technologii wytwarzania wysokorozdzielczegoscyntylacyjnego detektora promieniowania rentgenowskiego.
NCBiR
2017
2Materiały kompozytowe PCV z wbydowanymi czujnikami światłowodowymi do zastosowań w inteligentnej detekcji optycznejOpracowanie technologii materiałów kompozytowych na bazie PCV z włóknami światłowodowymi do zastosowań pomiarowych. Rezultat to metoda produkcji innowacyjnych struktur, które dzięki dedykowanym włóknom światłowodowym pozwolą na opracowanie nowych inteligentnych kompozytorów pomiarowych. NCBiR 2017
3Komponenty światłowodowe dla polskiego lasera wysokiej mocyW ramach projektu zostały opracowane aktywne światłowody dwupłaszczowe o dużej powierzchni modu rdzenia, sumatory mocy, światłowodowe siatki Bragga pełniące rolę zwierciadeł rezonantora oraz diody laserowe dużej mocy pozwalające na pompowanie lasera z małym defektem kwantowym.
NCBiR 2017
4EPOS-PLEPOS (Europen Plate Observing System) stały proces transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi.
OPI 2019
5PRACE-LABZbudowanie szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing).
OPI 2019
6SOLARISLaboratorium kriomikroskopii elektronowej, stanowiącego konieczne uzupełnienie dla funkcjonującego obecnie kriomikroskopu TITAN KRIOS.
OPI 2019
7CLARINCLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa.
OPI 2019
8NEBIKrajowe Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych.
OPI 2019
9NCTENarodoweCentrum Technologii Energetycznych (NCTE). Zaprojektowanie i stworzenie infrastruktury badawczej.
OPI 2019
Skip to content