Zgłaszanie naruszeń

Zgłaszanie naruszeń

Został wyznaczony 72 godzinny termin do zgłaszania jakichkolwiek naruszeń, które mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone. Naruszenia te należy zgłosić do właściwego organu nadzoru, przypuszczalnie będzie nim Urząd Ochrony Danych Osobowych. Istnieje też możliwość zgłoszenia tych naruszeń tej informacji.

Należy pamiętać, że naruszenie prawa poprzez nienależyte bezpieczeństwo powoduje utratę reputacji na rynku ale i też może sugerować wkroczenie na drogę sądową podmiotu lub osoby której dane dotyczą.

Skip to content